Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 36Γ, Πάτρα, 26221

τηλέφωνο: 2610623600 - fax: 2610225323

email επικοινωνίας: permess@otenet.gr

Η σελίδα μας είναι υπό κατασκευή

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012